Black & White 3

1984 Acrylic on paper

15 x 11

© Copyright - Gloria Klein Art