Black & White 1

1984 Acrylic on paper

15 x 11

© Copyright - Gloria Klein Art