Black & White 2

1984 Acrylic on paper

15 x 11

© Copyright - Gloria Klein Art