Tiles

1979 Ink on graph paper

8.5 x 11

© Copyright - Gloria Klein Art